• Anasayfa
  • |
  • Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.

Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 11.11.2022 tarih ve 11888 sayılı yazıda;

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak olarak finanse edilen ve yürütücüsünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı içerisinde yer alan Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi kapsamında "Avrupa Yenilik Ekosistemlerinde (EIE) Yeni Fırsatlar" başlıklı etkinliğin 17 Kasım 2022 Perşembe günü 10:00-17:00 saatleri arasında İstanbul Renaissance Polat Bosphorus Hotel'de düzenleneceği,

Söz konusu etkinliğe, Avrupa Yenilik Ekosistemleri Programının yapısı gereği öncelikli olarak Kalkınma Ajansları, Sanayi/Ticaret Odaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kümelenmeler vb. katılımcıların kabul edileceği ve Avrupa Yenilik Ekosistemleri Çalışma Programı, Bağlantı Hedefi: Birbirine Bağlı Yenilik Ekosistemleri, INNOVSMES Hedefi: Yenilikçi KOBİ'lerde Ortaklıklar, Ufuk Avrupa Kümelerinin ve Teknolojinin Açık İnovasyon Üzerindeki Hızlandırıcı Etkileri ve Avrupa Yenilik Ekosistemleri Programı Kapsamında Başarılı Ağ Kurmaya Dair Pratik Bilgiler ve Tavsiyeler konulu başlıkların TÜBİTAK uzmanları tarafından ele alınacağı bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, anılan toplantıya fiziksel olarak katılım sağlamak isteyenlerin (sınırlı kontenjan bulunması nedeniyle proje ekibinden e-posta ile onay alınarak) ön kayıt formunu doldurması ve çevrimiçi olarak takip etmek isteyen katılımcıların ise ön kayıt işlemini tamamlarken çevrimiçi olarak başvuru gerçekleştirmiş olmalarının gerektiği ifade edilmiş olup, ön kayıt işleminin (http://shorturl.at/cefCW) bağlantısından yapılabileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

832_3618_ufuk_avrupa_avrupa_yenilik_ekosistemleri_nde_e_e_yeni_f_rsatlar_etkinli_i_hk.pdf