• Anasayfa
  • |
  • Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kapsamında İlgili Yönetmeliklerde Değişiklikler

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kapsamında İlgili Yönetmeliklerde Değişiklikler

"Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikile "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 23.12.2023 tarih ve 32408 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmeliklerde yapılan değişiklik ile  "Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri" Tanımı;

"Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait araçları ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler." şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelikler Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

863_2947__cretsiz_veya_indirimli_seyahat_kapsam_nda_ilgili_y_netmeliklerde_de_i_iklikler.pdf