• Anasayfa
  • |
  • Türkmenistan / Uluslararası Yük Taşımacılığına Açılan Sınır Kapıları ve Covid-19 Tedbirleri Hk.

Türkmenistan / Uluslararası Yük Taşımacılığına Açılan Sınır Kapıları ve Covid-19 Tedbirleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen ve Ek'te sunulan 22.11.2022 tarih ve 12290 sayılı yazıda ;

Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yazılarına atfen, uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin olarak Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Komünikasyon Ajansı tarafından hazırlanan bilgi notu paylaşılmaktadır.

 İngilizce tercümesiyle birlikte Ek'te yer alan bilgi notunda;

- 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, Türkmenbaşı Uluslararası Limanı ile Artık, Sarahs, Karaboğaz, Altın Asır, Daşoğuz, Köhne Ürgenç, Farab, İmam Nazar ve Serhatabat sınır kapılarının; yük taşıyan yabancı araçların giriş, çıkış ve Türkmenistan üzerinden transit geçişlerine açıldığı,

- Yabancı yük araçlarının şoförlerinin sınır kapılarından giriş, çıkış ve transit geçişlerde COVID-19 hastalığı taşımadıklarını ve COVID-19 aşısı yaptırdıklarını gösterir belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği,

- Yabancı yük araçlarının şoförlerine, sınır kapılarında COVID-19 testi (hızlı test) yapılacağı ve yalnızca sonucu negatif çıkan şoförlerin Türkmenistan'a girişine izin verileceği,

- Yabancı yük araçlarına sınır kapılarında hijyen ve dezenfeksiyon uygulaması yapılacağı,

- Diğer yandan, sınırda yükün Türkmen araçlarına teslim edilmesi uygulamasının (temassız taşımacılık) da isteğe bağlı olarak sürdürüleceği,

ifade edilmektedir.

Mezkûr Nota'daki bilgileri teyit etmek amacıyla Aşkabat Büyükelçiliği tarafından temas edilen Ulaştırma ve Komünikasyon Ajansı yetkilisinin, "COVID-19 hastalığı taşımadıklarını gösterir belge" ifadesi ile negatif sonuçlu PCR testinin kastedildiği ve yabancı yük araçlarının şoförlerinin Türkmenistan'a girişlerinde 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu yanlarında bulundurmaları gerektiği; bununla birlikte, Gazocak sınır kapısının açılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Türkmenistan'ın tüm sınır kapılarının ikili ve transit taşımalara açıldığını bildiren Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği'nin 9 Kasım 2022 tarihli duyurusu paylaşılmakta olup, söz konusu yazılar  ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

851_3684_t_rkmenistan_uluslararas_y_k_ta_mac_l_na_a_lan_s_n_r_kap_lar_ve_covid_19_tedbirleri_hk.pdf