• Anasayfa
  • |
  • TÜRKIYE-GÜRCISTAN ARASINDAÇIFTE VERGILENDIRMEYI ÖNLEME ANLAŞMASI HK.

TÜRKIYE-GÜRCISTAN ARASINDAÇIFTE VERGILENDIRMEYI ÖNLEME ANLAŞMASI HK.

Sayın Üyemiz, 21 Kasım 2001 tarihinde Tiflis’te imzalanan ve 2/12/2009 tarihli ve 5932 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması;Dışişleri Bakanlığının 31/12/2009 tarihli ve HUMŞ-1730 sayılı yazısı üzerine,31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu Anlaşma Madde 27, Yürürlüğe Girme; “1. Herbir Akit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğer Akit Devlete bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. 2. Bu Anlaşmanın hükümleri ; a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; b) Diğer vergiler yönünden, bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için uygulanacaktır.” şeklindedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) -YK Başkanı ve Üyeleri