• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Hk.

Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 07.06.2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğin amacı; kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak, Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar ve iskeleler arasında tüm deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile yükleme ve boşaltmalarda, gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Bu Tebliğ ile 07.11.2003 tarih ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup, bilgilerinizi arz/rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :

- Tüm Üyeler (web)                                                              - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                        - YK Yedek Üyeler                
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                             - MK Başkanları
- VDAD
- KOGAD
- GEMTAC
- ZEYPORT
- Gemi Kumanyacıları Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler
- Tüm acenteler