• Anasayfa
  • |
  • Türkiye İhracat Kredi Bankası Amaç ve Faaliyet Konularında Değişiklik

Türkiye İhracat Kredi Bankası Amaç ve Faaliyet Konularında Değişiklik

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5445) 20.04.2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Yayımlanan Karar'a göre, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar'ın Bankanın amacı ve faaliyet konularını düzenleyen 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi,

"İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulan firmalara ürettirilen ve üretildikleri ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak"

şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Karar, Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "genel duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

331_1846_t_rkiye_ihracat_kredi_bankas_ama_ve_faaliyet_konular_nda_de_i_iklik.pdf