• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Hk.

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet adresinde yayınlanan 19.01.2023 tarihli duyuruda;

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası'nın yayınlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu dokümanda; ülkemi dünyada birçok sektörde yaygınlaşma süreci içerisinde olan hidrojeni kısa, orta ve uzun vadede hem üretme hem de teknoloji geliştiricisi olma potansiyeline sahip olduğu ve bu potansiyeli göz önünde bulundurularak hazırlanan raporda ülkemizde hidrojen teknolojilerinin geliştirilebilmesi için gerekli ihtiyaçların tespit edilerek teknolojik/destekleyici çözümlerin belirlenmiş olduğu ve sonuç olarak ülkemiz için vizyon ve politika önerilerinin hazırlanmış olduğu,

Bu kapsamda, ilgili yol haritasındaki önemli vizyon önerilerinin aşağıdaki şekilde açıklandığı,

  • Yeşil hidrojen üretim maliyetini 2035 yılına kadar 2,4 ABD/kgH 'nin altına ve 2053 yılına 2 kadar 1,2 ABD/kgH 'nin altına düşürmek,
  • Elektrolizörün kurulu güç kapasitesinin 2030'da 2 GW'a, 2035'te 5 GW'a ve 2053'te 70 GW'a ulaşmasını sağlamak

Ülkemizin sahip olduğu yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli ve jeopolitik konumu gibi avantajlarını, yapılacak Ar-Ge faaliyetleri ile üretilen hidrojenin hem yurt içinde kullanılabileceği hem de yurt dışına ihraç edilebileceğinin değerlendirilmekte olduğu, bu amaçla mevcut mevzuatın hidrojen açısından gözden geçirilerek uygun hâle getirilmesi, yeşil hidrojen üretiminde ve depolanmasında yerli aksam kullanılmasına yönelik teşvik mekanizmalarının ve sertifika programlarının oluşturulması, yerli ve millî teknolojilerin (elektrolizör, yakıt hücresi vb.) geliştirilerek üretilmesi için Ar-Ge ve Ür-Ge’nin teşvik edilmesi, uluslararası iş birliklerinin yapılması, ticari talep ve yatırımları teşvik etmek için kamu ve özel sektör iş birliklerinin oluşturulması, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve tüm sektörlerde yeşil hidrojen kullanımının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi gibi politikaların belirlenmesi gibi konuların kritik önem arz ettiği,

Türkiye’de 2053 yılı net sıfır emisyon hedefinde önemli rol oynayacak olan hidrojen enerjisi ve teknolojileri konusunda yetkinlik kazanılmasının yanında mevcut birikimin ticarileşme sürecine kadar ilerletilmesinin ülkemiz için önemli bir gereklilik olduğunun değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

62_270_t_rkiye_hidrojen_teknolojileri_stratejisi_ve_yol_haritas_hk.pdf