• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Gana KEK 5. Dönem Toplantısı Hk.

Türkiye-Gana KEK 5. Dönem Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 10.03.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda; Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı'nın 5-6 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Gana ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 16 Mart 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TOBB'a (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesi hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

210_1513_t_rkiye_gana_kek_5_d_nem_toplant_s_hk.pdf