• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Finlandiya I. Donem JETCO Toplantısı Hk.

Türkiye-Finlandiya I. Donem JETCO Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 20.04.2022 tarihli Ekte sunulan yazıda; Türkiye-Finlandiya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) Birinci Dönem Toplantısının 8 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, I. Dönem JETCO Mutabakat Zaptında yer almasında fayda görülen konularda İngilizce ve Türkçe metin önerilerine ve konuşma notlarında faydalanılmak üzere bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu toplantının hazırlıklarında yararlanmak üzere, Finlandiya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerin 6 Mayıs 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar TOBB'a (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr ) iletilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

337_1856_t_rkiye_finlandiya__donem_jetco_toplant_s_hk.pdf