• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketince; "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği" 23 Ocak 2024 Tarihli ve 32438 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketine ait hurda, ihtiyaç fazlası ve/veya ihtiyaç dışı deniz vasıtası, taşıt, iş makinesi ile malzeme ve yedek parçaların satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olup, "7/5/2013 tarihli ve 28640 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır."

Bahse konu Yönetmeliğe Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik/Mevzuat bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

78_280_t_rkiye_denizcilik_i_letmeleri_a__genel_m_d_rl_ta_n_r_mal_sat_i_lemleri_y_netmeli_i_280_78.pdf