• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanmasına Dair Karar Hk.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanmasına Dair Karar Hk.

16.07.2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşma” Bakanlar Kurulunca 22.09.2014 tarihinde onaylanmış ve 30.09.2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti’nin Komisyon’a bildirimde bulunduğu tarihte yürürlüğe girecek ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Söz konusu Milletlerarası Andlaşma Odamızın Web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) ‘‘Duyurular/Mevzuat’’ bölümünde yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ve rica ederiz.
                                                                                                            Saygılarımızla,
 
 
                                                                                                            Murat TUNCER
                                                                                                            Genel Sekreter
Ek: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında
       Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrükler 2020 Birlik
       Programına Katılımına İlişkin Anlaşma (6 sayfa)
       (web sayfası)

DAĞITIM

GEREĞİ                                    BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          - Sn. Sefer KALKAVAN
- Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO’ları Konsey Başkanı
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - Meclis Başkanlık Divanı                                                   
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  
- GİSBİR                                                                    - Sn. Erol YÜCEL      
- GESAD                                                                      TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.
- RODER                                                                    - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
- UND                                                                       - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- TURKLİM                                                              - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- İMEAK DTO Şubeleri                                             - İMEAK DTO Y.K. Başkanı ve Danışmanları
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği                                                                      
-.Gemi Brokerleri Derneği     
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43 No.lu MK Bşk.
 ve Üyeleri