• Anasayfa
  • |
  • TÜRKIYE CUMHURIYETI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ILE RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVISI ARASINDA GÜMRÜK İŞLEMLERININ BASITLEŞTIRILMESINE İLIŞKIN PROTOKOL HK.

TÜRKIYE CUMHURIYETI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ILE RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVISI ARASINDA GÜMRÜK İŞLEMLERININ BASITLEŞTIRILMESINE İLIŞKIN PROTOKOL HK.

18 Eylül 2008 tarihinde Moskova’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol”, Bakanlar Kurulu’nun 05/11/2008 tarihli onayı ile 12.10.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Protokol ; tarafların ekonomik ve sosyal yararlarını korumak için gümrük otoriteleri arasında işbirliğini kuvvetlendirme isteğiyle,Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaretin güvenliğini artırma amacıyla Tarafların devletleri arasında sevk olunan mal ve araçlar üzerindeki gümrük kontrollerinin verimliliğini artırma amacıyla hazırlanmıştır. Protokol’ün 3.maddesinde ; “ Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH)” na tabi olan ve ön bilgi çerçevesinde sadece taşıma belgelerinde (TIR Karnesi, Taşıma Belgesi, Hava Konşimentosu, CMR) yer alan bilgileri sağlayan firmalar aşağıda yer alan kolaylıklardan yararlanırlar: 1) Yapılacak belge kontrolünde sunulan belgelerin uygun olması halinde fiziki gümrük kontrolü yapılmayacaktır. Şayet fiziki gümrük kontrolü gerekirse, gümrük işlemleri yığılmaları azaltmak amacıyla en kısa sürede tamamlanacak ve rutin ve makul bekleme sürelerini aşmayacaktır; 2) BGH'ye katılan firmalara dış ticaret operasyonlarında banka garantisini kullanma imkanı; 3) BGH'ye katılan şirketlerin eksik belge sunması ve bilahare bu eksik belgeleri tamamlayacaklarına dair taahhütte bulunmaları halinde kargo beyannamelerinin Tarafların gümrük idarelerince kabul edilebilmesi.” şeklinde yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - VDAD - YK Yedek Üyeler