• Anasayfa
  • |
  • TÜRK LOYDU VAKFI İKTISADI İŞLETMESININ ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDIRILMESINE DAIR TEBLIĞ HK.

TÜRK LOYDU VAKFI İKTISADI İŞLETMESININ ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDIRILMESINE DAIR TEBLIĞ HK.

Sayın Üyemiz, “Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ” Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25.12.2009 tarih ve 27443 (Asıl) Sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz Konusu Tebliğ ile; - Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin; a) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte yer alan; 1) Cebri üflemeli brülörlü kazanlar için AT tip uygunluk beyanı (ürün kalite güvencesi) (Ek II.4), 2) AT tip uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) (Ek II.3) kapsamında, b) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde yer alan; 1) Son Değerlendirme İzlenerek İç Üretim Kontrolleri (EK III – Modül A1), 2) AT Tip İncelemesi (EK III - Modül B), 3) AT Tasarım İncelemesi (EK III – Modül B1), 4) Tipe Uygunluk (EK III - Modül C1), 5) Üretim Kalite Güvencesi (EK III – Modül D) 6) Üretim Kalite Güvencesi (EK III – Modül D1) 7) Ürün Kalite Güvencesi (EK III - Modül E), 8) Ürün Kalite Güvencesi (EK III - Modül E1), 9) Ürün Doğrulaması (EK III – Modül F), 10) AT Birim Doğrulaması (EK III – Modül G), 11) Sabit Bağlantı İşlemlerinin Onayı (EK I – 3.1.2), 12) Tam Kalite Güvencesi (EK III – Modül H), 13) Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi ile Tam Kalite Güvencesi (EK III – Modül H1), 14) Sabit Bağlantı İşlemini Gerçekleştiren Personelin Onayı (EK I – 3.1.2.) kapsamında, c) Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikte yer alan sıvı ve gaz yakıtlı su kazanları için; 1) AT Tip İncelemesi (EK 3 - Modül B), 2) Tipe uygunluk (EK 4 - Modül C), 3) Üretim Kalite Güvencesi (EK 4 - Modül D), 4) Ürün Kalite Güvencesi (EK 4 - Modül E) kapsamında, ç) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan; 1) AT Tip İncelemesi (Madde 13), 2) AT Uygunluk Beyanı (Madde 15, Madde 16 ve Madde 17), 3) AT Doğrulaması (Madde 14) kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirildiği, - TÜRK LOYDU’nun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kuruluşları tarafından diğer Yeni Yaklaşım Mevzuatına istinaden gerçekleştirilecek olası Onaylanmış Kuruluş görevlendirmelerinin resmi duyurularının Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilebileceği, - 20/2/2007 tarihli ve 26440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesiyle İlgili Tebliğin (Tebliğ No: 2007/5) yürürlükten kaldırıldığı, belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgili Tebliğ Metni (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Sahibi Firmalar