• Anasayfa
  • |
  • “Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ” Hk.

“Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ” Hk.

Sayın Üyemiz,
           
             Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  “Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ” 15.03.2014 tarih ve 28942 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, aşağıda sunulmuştur.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ
KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR
TEBLİĞ (MHG/2014-15)
Onaylanmış kuruluş
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Tersaneler Caddesi No:26 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
  
Bahse konu Tebliğ ve Ek’leri Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” Bölümünde yayınlanmaktadır.
 
            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                    Saygılarımızla, 

                                                                                                      
                                                                                                         
 
                                                                                                          Murat TUNCER
                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 
- GİSBİR                                                                    - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- GESAD                                                                   
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.
- YAGESAD
- İMEAK DTO Şubeleri
- Gemi Mühendisleri Odası 
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- 03,04,05,06,07,09,10,12  No’lu Meslek Komiteleri