• Anasayfa
  • |
  • Türk Armatörler Birliği Webinarı

Türk Armatörler Birliği Webinarı

Türk Armatörler Birliği ve Etik ve İtibar Derneği tarafından düzenlenen Gemi Donatanının ve İşletmecisinin Uyum Sorumlulukları konulu Webinar, 29 Haziran 2021 Salı 13:00-14:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bahse konu webinara, https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/portfolio-item/tab-teid-etik-webinari-gemi-donataninin-ve-isletmecisinin-uyum-sorumluluklari linkinden kayıt yaptırılabilir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

698_1854_t_rk_armat_rler_birli_i_webinar_.pdf