• Anasayfa
  • |
  • Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

"Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 25.05.2024 tarih ve 32556 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Odamızın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı girişimleri neticesinde, söz konusu Yönetmeliğin Dalış Turizmi ve Su Üstü faaliyet işletmelerini ilgilendiren "Yasaklar" başlıklı 14. Madde'nin (4). fıkrasında yapılan değişiklik ile;

"Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Bakanlıkça belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabileceği, Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabileceği"

şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde su sporu yasağı kaldırılmış, söz konusu bölgelerde turizm amaçlı dalışlarda Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabi tutulmuştur.

"Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

387_1238_turizm_ama_l_sportif_faaliyet_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf