• Anasayfa
  • |
  • TUGS’A KAYITLI GEMILERIN KIRALANMASI

TUGS’A KAYITLI GEMILERIN KIRALANMASI

İLGİ : a) 25.04.2003 Tarih ve 1461 Sayılı Yazımız b) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2003 Tarih ve 18161 Sayılı Yazısı İlgi (a) yazı ile, TUGS’a kayıtlı gemilerin bareboat veya timecharter olarak kiraya verilmesi halinde, 4490 Sayılı TUGS Kanunu’nun 12. maddesi ile TUGS Yönetmeliği’nin 26. maddesinde yer alan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna tutulmasına dair hükümlerden, gemi sahibinin mi, gemiyi kiralayarak işletenin mi yoksa her ikisinin mi yararlanacağı hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, konuya ilişkin Maliye Bakanlığının görüşleri talep edilmiştir. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nden gelen ilgi (b) cevabi yazıda; 4490 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde yer alan istisnanın, sadece Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi ve devrinden elde edilen kazançlara yönelik olduğu ve buna göre, bareboat kiralama işleminde, gemi işletmeciliği faaliyeti fiilen gemiyi kiralayarak işleten kişi tarafından gerçekleştirildiğinden istisna hükmünden de bu kişinin yararlanmasının gerektiği, bareboat kiralama işleminde gemisini kiraya veren kişinin elde ettiği gelirin kira mahiyetinde bulunmasından bu gelirlerin 4490 sayılı Kanun’un 12. maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, timecharter kiralama işleminde ise geminin donatımı, personeli ve işletilmesinin gemi sahibine ait bulunduğu belirtildiğinden söz konusu istisnadan da gemi sahibinin yararlanmasının gerekeceği belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter