• Anasayfa
  • |
  • TUGS MEMURLUĞU İRTIBAT BÜROSU HK

TUGS MEMURLUĞU İRTIBAT BÜROSU HK

İlgi yazı ile, 01.04.2005 tarih ve B.02.1.DNM/0.11.02/270-01-001056 Sayılı Bakanlık Makam oluru ile İzmir Bölge Müdürlüğünde TUGS İrtibat Bürosunun açılmasına karar verildiği, TUGS Yönetmeliğinin 2. Bölüm 6. maddesinin (a) ve (b) şıklarında belirtilen; kurulacak TUGS İrtibat Bürosu’nda çalışmak üzere, imkan dahilinde bir personelin görevlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Ayrıca, TUGS İrtibat Bürosu’nun çalışmalarıyla ilgili diğer işlemlerin, TUGS Yönetmeliği ve Milli Gemi Sicili Mevzuatı hükümleri dahilinde yapılacağı, İzmir Bölge Müdürlüğü Milli Gemi Siciline bağlı Liman Başkanlıklarıyla ilgili TUGS işlemlerini gerçekleştirmek üzere, TUGS İrtibat Bürosunun faaliyete geçiş tarihinin Denizcilik Müsteşarlığına bildirilmesi gerektiği ve üçüncü şahısların bilgilendirilmesi için Web sayfasında yayınlanmasının sağlanacağı belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Meslek Komite Başkanları -VDAD -DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)