• Anasayfa
  • |
  • TÜBİTAK Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü Hk.

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) resmi internet adresinde yer alan 29.09.2022 tarihli duyuruda;

11 Ekim 2022 Salı günü Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi” kapsamında TÜBİTAK tarafından Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü’nün İstanbul Point Barbaros Hotel’de İngilizce ve hibrit olarak gerçekleştirileceği,

Söz konusu etkinliğin Ufuk Avrupa Programı özelinde hazırlanan stratejik plan, programın alt alanlarında yayımlanan çalışma programları, bu alt alanlardaki açık çağrılar, proje başvuru metni taslakları ve bu program kapsamındaki oluşturulacak Ar-Ge ve inovasyon projeleri iş birliklerine nasıl dahil olunacağı hakkında katılımcılarla bilgi ve tecrübe paylaşmayı amaçladığı ifade edilerek, anılan etkinliğe ön kayıt işleminin (shorturl.at/boX05) bağlantısından yapılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

 

709_2920_t_bitak_ufuk_avrupa_genel_bilgi_g_n_hk.pdf