• Anasayfa
  • |
  • TÜBİTAK Çagrıları Webinarı ve Eslestirme Etkinligi Hk.

TÜBİTAK Çagrıları Webinarı ve Eslestirme Etkinligi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 21.04.2022 tarih ve 4202 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14.00'te, TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları Bilgilendirme Semineri ile Dijital Dönüşüm Eşleştirme Etkinliği'nin internet üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, seminere ilişkin davetin ekte sunulduğu belirtilmektedir.

Bahse konu seminerin TÜBİTAK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Akıllı KOBİ Platformu işbirliğinde gerçekleştirileceği ifade edilerek, TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge ve 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları'nın anlatılacağı bildirilmektedir.

Ayrıca seminerde işletmeler ile teknoloji tedarikçilerini eşleştirmek üzere, teknoloji transferi konusunda TOBB ETÜ TTO'nun hizmetleri ve Akıllı KOBİ Platformu'nun teknoloji tedarikçilerine sağladığı imkanlar hakkında bilgi verileceği ve webinar hitamında katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

344_1872_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_g_nderilen_21042022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf