• Anasayfa
  • |
  • TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 27.08.2021 tarih ve 3622 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

TOBB organizasyonunda, "TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Bilgilendirme Semineri" 08 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da internet üzerinden düzenleneceği ifade edilerek, seminere ilişkin davetin ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, TÜBİTAK, TOBB, TOBB ETÜ işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde ilk çağrısı 2020 yılında yapılan, Türkiye'de patent lisanslamaya bir kültür oluşturmak adına uygulamaya alınan ve müşteri kuruluşa 2 Milyon TL'ye kadar %75'e varan destek sağlayan 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki sorularının cevaplandırılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

921_2411_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_27082021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf