• Anasayfa
  • |
  • Transit Süresi Belirlenmesi, Transit Süre Aşımları ve Varis/Cikis Gumruk Idaresi Degisikliklerinde Ceza Uygulanmasi Hk

Transit Süresi Belirlenmesi, Transit Süre Aşımları ve Varis/Cikis Gumruk Idaresi Degisikliklerinde Ceza Uygulanmasi Hk

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen yazı ile Rusya- Ukrayna arasındaki mevcut durum nedeniyle Sarp Sınır Kapısında araç giriş ve çıkış işlemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için bir takım uygulama kolaylıklarının hayata geçirildiği bildirilmiştir.

Anılan yazıda ayrıca;

- Hareket gümrük idarelerince, transit rejimi kapsamı taşımalarda ATS cihazı takılan araçlar hariç olmak üzere transit süresi belirlenirken, Sarp ve Aktaş Gümrük Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun ve Türkgözü Gümrük Kapısı'nın geçici olarak hizmete kapatılmış olması durumunun göz önünde bulundurulması ve transit süresinin buna göre belirlenmesi; ayrıca Sarp sınır kapısında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak Aktaş Gümrük Müdürlüğünün de aktif olarak kullanılabilmesini teminen varış/çıkış gümrük idaresi olarak Sarp Gümrük Müdürlüğü beyan edilen ancak varış gümrük idaresi değişikliği yapılarak Aktaş Gümrük Müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilen araçlara, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının tatbik edilmemesinin sağlandığı,

- Sınır kapılarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle transit beyannameleri için (NCTS beyannameleri, TIR Karneleri, ihracat refakat belgeleri) transit süre aşımlarına ilişkin yapılan kontrollerde, kara sınır kapılarında gümrüklü sahaya giriş yapmadan önce sıra düzenini tesis etmek üzere TIR parklarına giriş yapan araçlara ilişkin, TIR parkına giriş yapılan tarih ve saatin tespit edilmesi halinde, bu tarih ve saatin de transit süresinin aşılıp aşılmadığının tespitinde dikkate alınmasının sağlandığı,

- Azerbaycan ile İran'da Ramazan Bayramı nedeniyle, sınır kapıları açık olsa da ilgili gümrüklerde mesai saatlerinde değişiklikler yaşanabileceği, buna bağlı olarak işlemlerin yavaşlayabileceği ve araçların Türkiye sınırları içerisinde beklemek durumunda kalabileceği göz önünde bulundurularak, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen transit rejimi kapsamında yapılan Gürcistan, İran ve Nahçıvan'a açılan gümrük kapılarımız varışlı beyanlar için 10/05/2022 tarihine kadar transit süre aşımlarında tevsik edici herhangi bir belge istenmeksizin ceza uygulanmamasının sağlandığı belirtilerek, konu hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

374_1929_sirk_ler_no_374_transit_s_resi_belirlenmesi_transit_s_re_a_mlar_vd_hk.pdf