• Anasayfa
  • |
  • Transit Gemi Sağlık Resmi Hk.

Transit Gemi Sağlık Resmi Hk.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 23.08.2022 tarih ve E-34399219-869 sayılı yazıda ;

Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında 1 Altın Frank değerinin, yapılan hesaplamalar neticesinde 4,08 ABD Doları olarak tespit edildiği, bu kapsamda 22.08.2022 tarih ve 34399219-869-E-34399219-869-47 sayılı yazılarının iptal edilerek Türk Boğazlarından transit geçiş yapacak gemilerden alınan Sağlık Resmi için uygulanacak tarifenin her net ton için [4,08 x 0,075= 0,306 ABD Doları] olarak 07.10.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

604_2669_transit_gemi_sa_l_k_resmi_hk.pdf