• Anasayfa
  • |
  • Ticaret Unvanlarına İlişkin Tebliğ Hk.

Ticaret Unvanlarına İlişkin Tebliğ Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 776
Konu
Subject
 Ticaret Unvanlarına İlişkin Tebliğ Hk.

SİRKÜLER NO: 104   /2014

 

 

 

 

            “Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ” 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Buna göre, ticaret unvanında işletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla serbestçe belirlenebilecek ve ‘’Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli’’ gibi kelimelerin konulması da Bakanlar Kurulu kararıyla mümkün olacaktır.

 

            Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                            Murat TUNCER                                                                                                                                                    Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:                                                Bilgi:

Tüm Üyelerimiz(WEB)                                 Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                                                                                                        

EK :
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla