• Anasayfa
  • |
  • Ticaret Gemilerinin Uyarılması Hk.

Ticaret Gemilerinin Uyarılması Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 11.01.2024 tarihli ve 1650205 tarihli ekte sunulan yazıda; "Aden Körfezi"nde seyir yapan gemilerin; deniz haydutluğu, terörist faaliyetler vb. durumlarla karşılaşmaları halinde, ivedilikle öncelikle "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM)"ne ve müteakiben durumun, "Birleşik Krallık Deniz Ticaret Merkezi (UKMTO)"ne bildirilmesinin gerektiği; Kızıldeniz, Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Arap Denizi'nde deniz haydutluğunu caydırmak, bölgede seyir yapan unsurların güvenliğini sağlamak maksadıyla etkili önlemler getiren bir rehber olan "BMP-5"in yeni versiyonunun "www.eunavfor.eu" ve "www.mschoa.org" internet sitelerinde yer aldığı, ayrıca "Yemen Açıkları ve Bab-el Mandeb Boğazı"ndaki mayın tehlikesine yönelik olarak militanlar tarafından Kızıldeniz'in güneyinde Yemen karasuları ve Bab-el Mandeb boğazı bölgesinde mayınlama ve el yapımı patlayıcı düzeneklerinin kullanılmaya devam edilmesinin beklenildiği ve "Yemen ve Somali limanlarına uğrayacak, bunların kıyıları ve açıklarında seyredecekler ile Aden Körfezi ve Babülmendep Boğazında seyredecek" Türk bayraklı gemilerin; seyir yaparken gerekli tedbirleri alabilmeleri ve erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 3 (Üç)'e çıkartıldığı bildirilmiştir.

Son zamanlarda Kızıldeniz'de seyir yapan ticaret gemilerine yönelik yaşanan güvenlik olaylarına karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi amacıyla anılan bölgede seyir yapan gemiler tarafından bölgede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara bildirim yapılmasının öneminin arttığı göz önüne alındığında; deniz haydutluğunun caydırılması ve deniz güvenliğinin artırılması bakımından, çeşitli su üstü araçları vasıtasıyla yapılan ve el yapımı olabilen patlayıcı düzeneklerin, deniz mayınlarının ve gemilere karşı kullanılan füzelerin oluşturduğu güvenlik tehditlerine karşı alınması gerekli güvenlik tedbirlerini, tehlike ve risk değerlendirmelerini, ilgili planlamaları, korunma önlemlerini, güvenlik uygulamalarını, BMP (Best Management Practices to Deter Piracy and Enhance Maritime Security in the Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and Arabian Sea)-5'de yer alan UKMTO raporlama formu doğrultusunda başlangıç, günlük, final ve şüpheli durumlar veya düzensiz aktivite tespit edilmesine yönelik VRA (Voluntary Reporting Area) bildirimlerini, acil durumlar için uluslararası güvenlik kuruluşu/unsurlarının iletişim detaylarını, deniz güvenlik bölgelerini belirtir harita bilgilerini ve diğer ilgili bilgiler ile bunların detaylarını içeren "BMP-5" dokümanına "https://at-sea.mschoa.org/reference-documents/bmp5/" veya "https://www.ukmto.org/-/media/ukmto/images/indian-ocean/bmp5-small.pdf" internet adreslerinden ulaşılabildiği ifade edilmekte olup deniz güvenliğine yönelik bu rehberin ve uygulamasının yapılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu bölgede seyir yapan ticaret gemileri tarafından, "BMP-5" kapsamında her "BMP-5"de belirtilen bildirim formu doğrultusunda günlük gün saat 08:00 (UTC)'de "VRA" bildirimi ile başlangıç, bitiş ve varsa şüpheli/düzensiz durumlara yönelik ilgili "VRA" bildirimlerinin, "UKMTO"nin "info@ukmto.org" (Acil bildirim: "watchkeepers@ukmto.org" , +44 (0) 2392 222060) elektronik posta adresine yapılmasının sağlanmasına ve "BMP-5" rehberinin dikkate alınmasına ve acil durumlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ekte yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla bildirimde bulunulmasına yönelik olarak sektöre gerekli bilgilendirmenin yapılması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

38_135_ticaret_gemilerinin_uyar_lmas_hk.pdf