• Anasayfa
  • |
  • TİCARET GEMİLERİNİN TEKNİK DURUMLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK HK.

TİCARET GEMİLERİNİN TEKNİK DURUMLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK HK.

“Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 2/11/2009 tarihli ve 37163 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmış olup, 12.03.2010 tarih ve 27519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları