• Anasayfa
  • |
  • “Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a)” Hk.

“Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a)” Hk.

Sayın Üyemiz;
 
            Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a)”   05.09.2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de   yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
            Bahse konu Tebliğ Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) “Duyurular/ Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmakta olup bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
           
 
                                                                                                                                      Saygılarımızla, 
                                                                                                   
 
 
                                                                                                          Murat TUNCER
                                                                                                          Genel Sekreter

GEREĞİ                                                                                BİLGİ

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 
- Türk Armatörler Birliği                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                               - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   
- GİSBİR                                                                   
- GESAD                                                                   
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                             
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      
- YAGESAD                                                             
- İMEAK DTO Şubeleri
- Gemi Mühendisleri Odası 
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği 
- 03,04,05,06,07,09,10,12 No’lu Meslek Komiteleri