• Anasayfa
  • |
  • TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞITLI KANUNLARDA VE DIĞER BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HK.

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞITLI KANUNLARDA VE DIĞER BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HK.

“5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5728 sayılı Kanunun 379.maddesi ile, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ; 1-“(b) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık merkezleri önünde ya da bu merkezlerin gösterdikleri yerde durmamak.” şeklindeki (b) bendi aşağıdaki şekilde “b) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık denetleme merkezleri önünde veya bu merkezlerin gösterdikleri yerde durmamak, gemide sağlık tedbirlerini almamak, ilaç, tıbbi malzeme ve ilkyardım personeli bulundurmamak, sağlık denetiminde gereken sağlık belge ve sertifikalarını bulundurmamak ve süresinde yenilememek,” 2-“e) Gerektiğinde mikrop, haşere ve fare ile mücadele hizmetlerini yaptırmak için ilgili görevlilere zamanında başvurmamak.” Şeklindeki (e) bendi aşağıdaki şekilde; “e)Hastalıkların oluşumu ve yayılmasına neden olan mikroorganizmalar ve vektörlerle ilgili önlemleri almamak,” 3-“Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resminin yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. Ancak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen indirimler dikkate alınmaz ve bu ceza, bin net tonluk bir gemiden tahsili gereken sağlık resminden az olamaz. Verilecek para cezası için, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nezdinde itirazda bulunulabilir.” Şeklindeki son fıkrada aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu yasaklara aykırı hareket eden gemi kaptanlarına, 0-250 net ton arası gemilerle ilgili olarak 1000 net tonluk geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resmi tutarında, 250 net tondan büyük gemilerle ilgili olarak, ödemeleri gereken indirimsiz sağlık resminin dört katı tutarında idarî para cezası verilir. Bu idarî para cezasına karar vermeye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlileri yetkilidir.” Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları