• Anasayfa
  • |
  • TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞITLI KANUNLARDA VE DIĞER BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HK.

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞITLI KANUNLARDA VE DIĞER BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN HK.

“5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kanunu ile, 618 sayılı Limanlar Kanununun 11 inci maddesi, 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20, 21, 22, 23, 24 üncü maddeleri, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 50 nci maddesinin (c) ve (ç) bentleri, 51 inci maddesi, 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yediyüzmilyon lira” ibaresi, 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dörtyüzmilyon lira” ibaresi, ek 1 inci maddesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 76 ncı maddesi, 81 inci maddesinin onüçüncü fıkrası, 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 31 inci maddesi, 32 nci maddesi, 36 ncı maddesi, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15 inci maddesi değiştirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları