• Anasayfa
  • |
  • “TELSIZ OPERATÖR YETERLILIK SINAVLARI” HK.

“TELSIZ OPERATÖR YETERLILIK SINAVLARI” HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1- 04 Mayıs 2007 Tarih ve 26512 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlük tarihinden sonra telsiz operatör yeterlik sınavına giren gemiadamları için uygulanacağı, 2- Telsiz Operatör Yeterlik Sınavının yazılı sınavında başarılı olan adaylara verilen uygulama sınavı için ek hakkın uygulanması esnasında müracaatın Gemiadamları Sınav Merkezine (GASM) yapılması gerektiği, bildirilmektedir. Bahse konu Yönetmelik Ek’li olup, bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S.Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - Sn.Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - İMEAK DTO Meslek Kmt.Başkanları