• Anasayfa
  • |
  • Tekne İmal Yeri Tahsis Duyurusu

Tekne İmal Yeri Tahsis Duyurusu

Zonguldak ili Kilimli ilçesi, Alacaağzı mevkiinde bulunan Kilimli Balıkçı Barınağı ana mendireğinin arkasında mukim, mülkiyeti Hazineye ait 4.374,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, tekne imal yatırımı yapılması amacıyla kullanılmak üzere tahsis edileceği duyurusu, 25.03.2022 tarih ve 31789 sayılı Resmî Gazete'de Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu duyuruda tahsis edilecek alanın krokisine de yer verilerek, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili meri mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirileceği ve tekne imal amaçlı yatırım yapmak isteyenlerin başvurularını, duyurunun Resmî Gazete'deki son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne kapalı zarf usulü teslim etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Tekne İmal Yeri Tahsis Duyurusuna Odamızın web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

252_1595_tekne_imal_yeri_tahsis_duyurusu.pdf