Teklif Vermeye Davet

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.06.2022 tarihli e-posta mesajında, Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarının uhdesindeki İzmir Alsancak Limanında konuşlu Zübeyde Ana Römorkörü "Sancak Kumera Marka Kavrama Sistemi Bakım-Onarımı ve Yangın Pompaları Devre Tadilatı"nın yaptırılabilmesi için hizmet satın alınacağı belirtilmekte olup, söz konusu mesaj ve ekleri ekte sunulmaktadır.

Mesaj ekinde bulunan Sözleşme Tasarısı ve İş Emirleri doğrultusunda yapılacak olan tekliflerin, 23.06.2022 Perşembe günü saat 16:30'a kadar, mesaj ekinde gönderilen Birim Fiyat Teklif Cetveli KDV hariç olacak şekilde doldurulduktan sonra kaşelenip imzalanarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Servisine elden teslim edilmesi ya da 0 216 334 91 96 no lu faksa veya ercument.colak@kiyiemniyeti.gov.tr kurumsal mail adresine gönderilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

472_2283_teklif_vermeye_davet.pdf