• Anasayfa
  • |
  • Tek Pazar Programı – Sürdürülebilir Turizm ile Büyüme ve KOBİ’ler Çağrısı

Tek Pazar Programı – Sürdürülebilir Turizm ile Büyüme ve KOBİ’ler Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 24.01.2022 tarihli ve 783 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, "COSME Programı'nın Koordinasyonunun Güçlendirilmesi, Tanıtımı ve Yararlanıcıların Kapasitesinin Artırılması -COSME Türkiye Teknik Destek Projesi-" kapsamında; 19-20 Ocak 2022 tarihlerinde "Tek Pazar Programı, Sürdürülebilir Turizm ile Büyüme ve KOBİ'ler Çağrısı Eğitimi"; 25 Ocak 2022 tarihinde aynı çağrıya teklif sunma potansiyeli ve arzusu olan kurum/kuruluşlar için proje hazırlamaya yönelik bir çalıştay düzenleneceği ve söz konusu etkinliklerin çevrimiçi gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu etkinliğe kayıt yaptırmak isteyen Üyelerimizin cosme@kosgeb.gov.tr adresi ile iletişime geçmesi ya da https://cosme.kosgeb.gov.tr adresindeki kayıt formunu doldurmaları gerektiği belirtilmekte olup, çağrıyla ilgili bilgi dokümanının ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

75_280_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_24012022_tarihli_yaz_.pdf