• Anasayfa
  • |
  • Tek Pazar Programı – “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi” Teklif Çağrısı Hk.

Tek Pazar Programı – “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi” Teklif Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME Programı” nın yerini, Tek Pazar Programı (TPP) - COSME Bileşeninin aldığı; Tek Pazar Programı COSME Bileşeni Ulusal Katılım Anlaşmasının 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel’de imzalandığı;12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Tek Pazar Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; Tek Pazar Programının, Tek Pazarı güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan AB tarihinin ilk mali programı olduğu; Tek Pazar Programına 2021-2027 yılları için toplam 4.2 milyar Avro bütçe tahsis edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, ülkemizin programdan yararlanma durumunun arttırılmasına yönelik olarak, programın tanıtılması, çağrıların duyurulması, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarını, teknik destek ve eğitim faaliyetlerini yürüttüğü; projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanmasının ise Başkanlığın öncelikleri arasında yer aldığı ifade edilmektedir.

Tek Pazar Programı kapsamında “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi – Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem – empowering tourism SMEs (SMP-COSME-2023-TOURSME)” proje teklif çağrısının yayımlandığı bildirilmekte olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Bahse konu çağrıya başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin e-posta (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

868_2958_tek_pazar_program_daha_s_rd_r_lebilir_ve_diren_li_bir_ekosisteme_ge_i_turizm_kobi_lerinin_g_lendirilmesi_teklif_a_r_s_.pdf