• Anasayfa
  • |
  • Tebliğler Hakkında Görüş Bildirimi

Tebliğler Hakkında Görüş Bildirimi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 18.01.2022 tarih ve 578 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 06.01.2022 tarihli ve 535 sayılı yazısına atfen; TOBB'a gönderilen ekli yazıda Gümrük Birliği kapsamında ülkemizin uyumlaştırmayı ve uygulamayı taahhüt ettiği Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çerçevesinde, elektrik-elektronik sektöründe yer alan ürünlerin enerji etiketlemesi ve çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ile ilgili Tebliğlerin 25/3/2021 tarihli ve 31434 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, AB'de yayımlanan 2021/340 sayılı Regülasyondaki düzenlemelerin ilgili Tebliğe derç edilmesi, etiketleme ve çevreye duyarlı tasarım kapsamında AB Komisyonundan ve sektörden gelen görüşler çerçevesinde formül ve atıf düzeltmelerinin yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan ve güncel AB müktesebatına uyumu sağlayan ekteki Tebliğ değişikliklerinin incelenerek görüşlerinizin 27 Ocak 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (yusuf.durmus@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

64_252_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_18012022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf