TEBLIĞ HK.

İlgi’de kayıtlı T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ( son güncelleme tarihi 20.01.2007) “Eski Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin” 2007/9 sayılı Tebliği hakkında bilgilerinizi arz ve rica ederiz Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : Gereği : Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (Web) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları KonseyBaşkanı -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği - TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı - Gemi Sanayicileri Derneği - Meclis Başkanı ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri