• Anasayfa
  • |
  • TATVAN LIMAN YÖNETMELIĞI HK.

TATVAN LIMAN YÖNETMELIĞI HK.

“Tatvan Liman Yönetmeliği” 01.10.2007 tarih ve 26660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, amacı; Tatvan Liman Başkanlığının idari sınırlarını, Van Gölü’nde faaliyet gösteren özel tekneler ile ticaret gemilerinin yanaşma, bağlama ve demir yerlerini, can ve mal güvenliğini, deniz trafik düzenleri ile ticaret eşyası, patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri, tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemleriyle yer ve zamanlarını, gemilerin limanda kalabilecekleri sürelerle, çevre kirliliğinin önlenmesi ve limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususları düzenlemektir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri