• Anasayfa
  • |
  • TASFİYE YÖNETMELİĞİ HK.

TASFİYE YÖNETMELİĞİ HK.

“Tasfiye Yönetmeliği” 07.10.2009 tarih ve 27369 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyesi öngörülen eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca bahsekonu yönetmeliğin Geçici 1. maddesine göre; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye kararı onaylanmış işlemlere onay tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları