TAHKİM KONFERANSI HK.

İlgi yazı ile, Dışişleri Bakanlığı tarafından Polonya’da yerleşik Nowy Tomsyl Ticaret Odası ile Polonya Tahkim ve Arabuluculuk Derneği’nin Ukraynalı ortakları Odesa Arabuluculuk Grubu ve Odesa Ulusal Hukuk Akademisi ile birlikte 15-16 Eylül 2010 tarihleri arasında Odesa’da “Orta ve Doğu Avrupa’da ve Bazı Asya Ülkelerinde Tahkim ve Arabuluculuğun Gelişmesinde Çağdaş Tredler” konulu bir konferans düzenleneceğinin bildirildiği, Rusça ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek konferansa katılımın ücretsiz olduğu, konferansta sunuş yapmak isteyenlerin en geç 30 Haziran 2010 tarihine kadar kimlik ve temas bilgilerini, mensubu oldukları kurumun adını, yapacakları sunuşun konu ve ana hatlarını sa@nig.org.pl adresine göndermeleri gerektiği, sunuş yapmaksızın katılmak isteyenlerin ise en geç 20 Ağustos 2010 tarihine kadar kimlik ve temas bilgileri ile mensubu oldukları kurumun adını yine aynı e-posta adresine bildirmek suretiyle kayıt yaptırabilecekleri iletilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri