SURIYE TOPLANTISI

02-04 Ocak 2008 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak olan Suriye Arap Cumhuriyeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sn. Abdullah Al DARDARİ onuruna, Devlet Başkanı Sn. Kürşad TÜZMEN’in katılımlarıyla, DEİK/Türk-Suriye İş Konseyi tarafından, 04 Ocak 2008 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da 09:30-11:30 saatleri arasında bir toplantı düzenlenmesinin planlandığı, anılan toplantıya Suriye Petrol ve Ulaştırma Bakanının da iştirak edeceği İlgi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu toplantıda Suriye Arap Cumhuriyeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sn. Abdullah Al DARDARİ ‘nin “Suriye’deki İş ve Yatırım Olanakları” konusunda bir sunum yapması ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Katılım teyitlerinin en geç 03 Ocak 2008 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e iletilmesi hususunu Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ekler: EK-A: Katılım formu DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelere (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Bşk - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GİSBİR TOBB Denizcilik Sektör Meclis Bşk. - VDAD - Meclis Başkanı ve Vekilleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri