• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

            Sayın Üyemiz,
           
            Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 3 Ekim 2014 Tarih ve 29138 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
            Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile;10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 13üncü maddesinin (B) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“ç) Bakanlıkça belirlenen balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin izlenebilmesi ve kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarının bulundurulması ve işler vaziyette tutulması zorunludur. Buna ilişkin usul ve esaslar tebliğ ile belirlenir.”
şeklinde olup, yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
 
             Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.
                                                                                              
 
                                                                                                            Saygılarımızla,
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                            İsmail ASASOĞLU
                                                                                                           Genel Sekreter V.                                                                                                                           
 
GEREĞİ :                                                     BİLGİ:
- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri               
-İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri           - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
-SUR-KOOP                                                             
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği
- 01,02  No’lu Meslek Komite Üyeleri