• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Sektörü 2022 Yılı İdari Para Cezaları

Su Ürünleri Sektörü 2022 Yılı İdari Para Cezaları

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün, 31.12.2021 tarih ve 3920937 sayılı Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine dağıtımlı yazısında özetle;

Resmî Gazete'nin 31 Mart 2005 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun, İdari Para Cezası başlıklı 17'nci maddesinin yedinci fıkrasında, idari para cezalarının yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükmünün yer aldığı,

Maliye Bakanlığı'nca 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) ile yeniden değerleme oranının %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak ilan edildiği,

Bu kapsamda, Su Ürünleri Kanunu'nun 7191 sayılı Kanunla değişik 36'ncı maddesinde yer alan para cezalarının, uygulamada dikkate alınmak üzere 2022 yılı için hesaplanarak güncellendiği ve  "2022 İdari Para Cezası Miktarları"nın aşağıdaki şekilde düzenlendiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

13_22_su_r_nleri_sekt_r_2022_y_l_idari_para_cezalar_.pdf