Su Altı Kablo Tadilatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 14.08.2023 tarihli ve 1336511 sayılı ekte sunulan yazıda; Haydarpaşa Limanı açığındaki mendirekte bulunan GSM Baz istasyonunun enerji sorununu çözmek için liman içindeki 12 nolu rıhtım (41° 00'17.92'' K - 029° 00' 30.44'' D) ile mendirek (41° 00' 14'' K - 029° 00' 20'' D) arasında 15.08.2023 - 20.08.2023 tarihleri aralığında deniz altı enerji kablosu döküm ve çekim işleminin mevcutta bulunan kablo hattı üzerinde (tadilat) yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatle seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim. 

567_2016_2016_eimza.pdf