• Anasayfa
  • |
  • Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi Hk.

Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte sunulan 30.11.2023 tarih ve 13031 sayılı yazısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi'nin 26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile belirlendiği,

Bahse konu tebliğ ile aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esasların düzenlendiği,

İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-2.htm linki üzerinden ulaşılabilmekte olduğu ve "Stratejik ürünler ve Teknoloji Alanlar Listesi"nin yazıları ekinde iletildiği bildirilmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

804_2777_stratejik_ncelikli_r_nler_ve_teknoloji_alanlar_listesi_hk.pdf