STCW SERTIFIKALARI

Sayın Üyemiz, İLGİ: a)Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2002 tarih ve 7744 Sayılı yazısı. b)Odamızın 29.11.2002 tarihli yazısı. c) İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 19.11.2002 tarihli yazısı. d)Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2002 tarih ve 5207 sayılı yazısı. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’den alınan ilgi (a) yazıda; 1- STCW belgelerini değiştirmeyenlerin yanısıra STCW belgesi eksik olan gemiadamlarından dolayı kabotaj hattında çalışan gemilerin tutulmaması ve bu durumda olan personelin belgelerini 31.12.2002 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği ilgi (d) yazıları ile bildirildiği, 2- İlgi (b) ve (c)’de kayıtlı yazılar ile, 31 Ağustos 2002 tarihinde başlayan Balık Avlanma Sezonunun 1 Mayıs 2003 tarihine kadar devam edeceği, bu süre içinde denizde avlanan gemiadamlarının STCW Sertifika kurslarına katılmamaları nedeniyle, sertifikalarını tamamlayamadıklarını bahisle, ilgi (d) yazısında belirtilen sürenin uzatılmasının talep edildiği, 3- Balık sezonu nedeniyle denizde çalışan ve STCW sertifikası eksik olan gemiadamlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini teminen, ilgi (d) yazılarında belirtilen balıkçılık ile uğraşan gemiadamları ile kabotaj hattında sefer yapan gemilerde çalışan gemiadamlarının STCW sertifikalarını 1 Temmuz 2003 tarihine kadar tamamlamaları ve bu tarihe kadar STCW belgelerinin eksikliğinden dolayı gemilerin seferlerine engel olunmaması gerektiği, belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter