Sondaj Çalışmaları

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 07.09.2023 tarihli ve 1375280 sayılı yazıda; Anadolu Feneri Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri kapsamında 06.09.2023-28.11.2023 tarihleri arasında ZEMİN TEKNİK sondaj gemisi ile 7.00-16.00 saatleri arasında veya hava şartlarına bağlı olarak 16.00-24.00 saatleri arasında yazıları ekinde bulunan koordinatlarda 15 adet deniz sondaj çalışmasının yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından bölgede dikkatli seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

624_2187_2187_eimza.pdf