• Anasayfa
  • |
  • SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PIYASASI LISAN YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PIYASASI LISAN YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bahsekonu dağişiklik yönetmeliği ile, 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. "LPG' nin ihracı, Rafinerici Lisansı ve LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince yapılır." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri