• Anasayfa
  • |
  • Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi Hk.

Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 14.10.2023 tarihli ekte sunulan yazıda;

Ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesinin büyük önem arz etmekte olduğu ve bu bilinçle TOBB’un, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere özel önem verdiği ve bu husustaki çalışmaları desteklediği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta bilincinin artışına yönelik olarak 13-15 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya'da TOBB’un da destekleri ile Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresinin düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin davetiye ekte iletilmekte olup, ayrıntılı bilgi ve katılım için "https://sigortacilikfuar.com" adresli internet sayfasının ziyaret edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

706_2473_sigorta_sekt_r_i_birli_i_fuar_ve_kongresi_hk.pdf