Sigorta Kuruluşu Hk.

Sayın Üyemiz,

ARSENAL-KYRGYZSTAN  Insurance  Company  ZAO  (CJSC)  firmasının  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının LYBS  ve LTP  sisteminde  kayıtlı  sigorta  kuruluşları listesinden çıkarıldığı ancak  herhangi  bir aksaklık yaşanmaması için  bu  firmadan temin edilmiş  bulunan  sigorta  poliçelerinin  sigortanın  geçerli  olduğuna dair teyit mektubunun sisteme yüklenmesi koşuluyla 1 Mart 2024 tarihine kadar kabul edileceği hususlarının yer aldığı belirtilmektedir.

ARSENAL-KYRGYZSTAN  Insurance  Company  ZAO  (CJSC)  firmasının LYBS ve LTP sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşları arasında yeniden yer alabilmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına  yapmış  olduğu  başvuru  uygun  değerlendirilmiş  olup  ARSENAL-KYRGYZSTAN Insurance Company ZAO (CJSC) firması LYBS ve LTP sistemine yeniden eklendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

144_510_sigorta_kurulu_u_hk.pdf