• Anasayfa
  • |
  • SIGORTA İHTISAS KOMITELERI YÖNETMELIĞI HK.

SIGORTA İHTISAS KOMITELERI YÖNETMELIĞI HK.

“Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği” 22.06.2008 tarih ve 26914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, sigortacılığın geliştirilmesine yönelik araştırma ve inceleme yapılması ve gerektiğinde sigorta tarife ve talimatlarının hazırlanması gibi konularda teknik yardım alınması için kurulan ihtisas komitelerinin çalışma usul ve esasları ile faaliyetini düzenlemektir. Yönetmeliğe göre; faaliyet konuları Müsteşarlıkça belirlenen sigorta ihtisas komiteleri, konusunda bilgi ve deneyim sahibi en az beş en fazla dokuz asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. En az bir asıl ve bir yedek üye Müsteşarlıktan, en az bir asıl ve bir yedek üye Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden, en az bir asıl ve bir yedek üye Komitenin kuruluş amacına en yakın olan ve Müsteşarlıkça tespit edilen ilgili sivil toplum kuruluşlarından seçilir. Diğer üyeler üniversitelerden, Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerinden, mesleki teşekküllerden, ilgili kamu kurum veya kuruluşlardan ya da uzmanlık sahibi kişiler arasından, Müsteşarlıkça, yedekleriyle birlikte belirlenebilir. İlgili kurum veya kuruluşlardan, Müsteşarlıkça öngörülen süre içinde üye belirlenmemesi halinde, boş kalan kontenjan Müsteşarlıkça doldurulur. Bilgilerinize arz/rica ederim. Saygılarımla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: -8200 Nolu Meslek Komitesi -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyeler (WEB Aktarım) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları